mandag , 4 desember 2023

ARBEIDSRETT

ARBEIDSRETT

4 milliarder arbeidere rundt om i verden mangler folketrygd

– Over 200 millioner arbeidere tjener under fattigdomsgrensen – Den internasjonale arbeidsorganisasjonens toppmøte er pågående Over 4 milliarder arbeidere i hele verden uten folketrygd....

ARBEIDSRETT

Frankrike: Fagorganiserte sorenskrivere står mot politivold

De har sendt brev til justisministeren som anbefalte fengselstraff for demonstranter pågrepet under protester mot pensjonsreformen. Fredag 7.april 2023 fordømte fagorganiserte sorenskrivere  justisministerens...