torsdag , 18 april 2024
Home abort

abort

LOVEN

Sør-Amerika: Reproduksjon bør beskyttes

Amerikansk kontor for menneskerettigheter mener kvinner og jenter må få tilstrekkelig rettigheter til abort. Amerikas menneskerettighetskommisjon slo fast 1.februar 2023  at kvinner og...