onsdag , 29 mai 2024

FN

Kvinnene i Afghanistan. Foto: 20minutes.fr
HUMANITAER

Afghanistan: Kvinner forbudt å jobbe i FN

Det besluttet Taliban-regimet. FN ansetter hundrevis afghanske kvinner i Afghanistan.  Tirsdag formiddag ble FNs kvinnelige ansatte forhindret av Taliban-regimet i å jobbe på...

LOVEN

Hviterussland: Over 1400 i fengsel av politiske grunner

FNs høykommisjonær for menneskerettigheter har laget  rapport om brudd på menneskerettigheter i Belarus.  Ifølge en rapport som FNs kommisjonær for menneskerettigheter har offentliggjort...

SIKKERHET

DR Kongo: FN mener konflikten i øst krever interne løsninger

FN-tjenestemenn var på besøk i landet. De mente FN ikke kan gjøre noe for å stoppe krig øst i landet.  En FN-sikkerhetsrådets  ...

LEDELSE

Mali: FN-tjenestemann utvist

Ngefa Atondoko er sjef for FNs styrker i Mali. Sivilsamfunnsaktøren som han hadde valgte til å holde  foredrag i Sikkerhetsrådet, fordømte brudd på menneskerettigheter...