fredag , 12 juli 2024
Home LOVEN Kameruns stat bør kompensere en eks-minister for urettferdig rettergang
LOVEN

Kameruns stat bør kompensere en eks-minister for urettferdig rettergang

Kameruns tidligere veiminister Dieudonné Ambassa Zang ble dømt in absentia til livsvarig fengsel i 2015 i en korrupsjonssak. Derfor ber FN den kamerunske staten om å kompensere ham for brudd på rett til rettferdig rettergang.

Ifølge et vedtak fra FNs menneskerettighetskomité som Fri Verden Media har fått tirsdag 5. desember 2023, brøyt Kameruns stat Internasjonal Konvensjon om Sivile og Politiske Rettigheter vedrørende Dieudonné Ambassa Zangs sak. Derfor oppfordrer komiteen Kamerun til å kompensere Ambassa Zang, for rettsforfølgelser av ham brøyt sin rett til rettferdig rettergang.  Vedtaket ble avsagt 14.juli 2023. Ambassa Zang har levd i Frankrike som flyktning siden 2010.

Fra 24.august 2002 til 8.desember 2004 hadde Ambassa Zang vært Kameruns veiminister. 22.juli 2007 ble han valgt som parlamentsmedlem til regjeringspartiet Rasseblement démocratique du peuple camerounais (Demokratisk samling av Kameruns Folk). Men 7.august 2009 mistet Ambassa Zang parlamentarisk immunitet da han var i utlandet av medisinske grunner. Årsaken var at påtalemyndigheten åpnet undersøkelse om underslag som den mistenkte Zang for. Men ifølge eks-ministeren, mangler saken beviser på ulovlig berikelse.

16.juni 2015 dømte Tribunal criminel spécial Ambassa Zang til livsvarig fengsel in absentia. Dette er en økodomstol basert i hovedstaden Yaoundé, som ble grunnlagt i desember 2011. Til FNs menneskerettghetskomité klagde Ambassa Zang at han ikke kunne forsvare seg mot anklagene. I tillegg understreket eks-ministeren at én av sorenskriverne som avsa dommen jobbet tidligere i presidentkontoret som jus-rådgiver. Av denne grunn konkluderte FNs komité at Kamerun brøyt Ambassa Zang sin rett til både å forsvare seg og rettergang ved en upartisk og uavhengig domstol i henhold til Internasjonal Konvensjon om Sivile og Politiske Rettigheter artikkel  14 nr 1,3 og 5.  

Fri Verden Media

Written by
Mike Beem

Michel Biem Tong er gründer av Fri Verden Media. Journalist, menneskerettighetesforkjemper og forfatter ble Biem Tong født i år 1985 i Kamerun(Afrika), et land han også kommer fra. Journalisten bor i Norge som flyktning siden November 2020. Etter fengsel og forfølgelser på grunn av sine politiske meninger måtte han flykte til Burkina Faso (VestAfrika) i mai 2019. I nesten 10 år har Biem Tong brukt pennen sin som våpen for sannhet og rettferdighet.

Leave a comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *